FJÄLLET  Om boställen och folk i Fjället, Örs socken, Dalsland, fram till omkring 1930

  Mått: 175 x 245 mm Vikt: 1370 g  
597 sidor

Mjuka pärmar

Illustrationer: Kartor från Lantmäteriet, teckningar, enstaka fotografier
Eget förlag 1998
ISBN 91-630-6680-7

 

Det började med att jag var med om att märka ut gamla torpruiner i bygden där jag har levat nästan hela mitt liv. Det behövdes en slags förteckning över vad vi hade gjort och jag började skriva den....

Jag fick lust att ta reda på mer om de gamla boställena och om människorna, forskade i arkiv och pratade med gammalt folk. Det var som att göra en upptäcktsresa och "torpförteckningen" svällde ut alltmer.

Det var säkert mycket roligare att skriva boken än det är att läsa den, men boken kan vara intressant att ha med om någon får lust att göra en utflykt i markerna och vill veta lite mer om torpruiner och en hel del annat. GPS-koordinater är angivna för alla platser.

Boken kan också vara ett första steg i släktforskningen om man har släktband här i bygden. Ur kyrkböckerna (i den mån det finns angivet) har jag hämtat uppgifter om vilka familjer som bott i torpstugorna, i vissa fall tillbaka till slutet av sjuttonhundratalet.

   
  Priset för boken är 250,- kr + 6% moms och porto. Portot för en bok i vadderat kuvert är 60,90 kr. Totalt blir det 325,90,- kr. Faktura bifogas.  
         
 

Klicka HÄR för att öppna ett beställningsformulär

     
      Skicka Email till Pidia  
 

Titta på några sidor och uppslag:

     
  Innehållsförteckning      
  Om torpbeskrivningarna      
  Karta, Åsmule 1773      
  Styggemyr och Uddemaden      
  Smörekôl 1      
  Smörekôl 2      
  Smörekôl 3      
  Folkminnesregister      
  Förhistoria      
  Vallning och tuta i lur      
  Borekulle      
  Jättekyrkan      
  Hustyper      
  Torvbrytning      
     
  © 2009  pidia - Ingmar Andersson, Mellerud till hemsidan pidia.se