Natur- och Kulturhistorisk Karta över Nordöstra delen av Kroppefjäll, Dalsland, med Kroppefjälls Naturreservat

 

 

 
Klicka här för att hämta beskrivning av kartan
 
       

Kartans område sträcker sig i norr till mitt i Teåkersjön, i väster till Järbo kyrka, i öster till mitt i Dals Rostock och i söder till 1 km söder om Västra Blekan.

Kartbladet är 62 x 43 cm och är tryckt på båda sidor. Innehållet på sidorna överlappar 14 cm i under- resp överkant.

 

 
Se hela innehållsförteckningen!
   
         
      Grunden för kartan är Lantmäteriets "Gula Kartan" i skala 1 : 20 000. På den kartan har jag lagt in de viktigaste delarna av "Häradskartan" från 1890-talet som en skuggbild. Häradskartan är en mycket detaljerad och intressant karta men är svår att orientera efter om man vill leta upp kartans torpställen eller annat. Från Häradskartan har jag hämtat bl a hus, kvarnar, åkrar, ängar, stigar och vägar. Dessutom har jag lagt in på kartan gamla tomtplatser som inte står på någon karta, vandringsleder, utflyktsmål, speciellt sköna gamla tallar, intressanta strövområden, intressanta botaniska områden m m.  
Se mer av Kroppefjälls Naturreservat...
         
       

Till kartan hör en 30-sidig broschyr innehållande bl a beskrivning av ett åttiotal mera intressanta ställen som kan vara lämpliga utflyktsmål. Alla bilder har koordinaterna (RT 90) angivna för platsen där jag har stått med kameran.

Broschyren är slutsåld och kommer inte att nytryckas.

Se broschyren som pdf!

 
 
  Se hela sidan!
 
       

 

Försäljning och priser, inklusive moms, porto och expeditionsavgifter:

150 kr hos Kerstin Ljungkvists Ateljé, Dals Rostock.

180 kr när jag skickar per post inom Sverige.

Öppna ett beställningsformulär!

 
  Skicka Email till Pidia

 

  © 2009 pidia - Ingmar Andersson, Mellerud Senast uppdaterad 30 oktober 2016 till hemsidan pidia.se