Läs hela historien om utvecklingen av Ingmars klyv på http://www.pidia.se/ingmarsklyv.html  
     
  Ingmars klyv II  
  5 min 56 sek  
     
  Ingmars klyv III  
  1 min 8 sek  
     
  Ingmars klyv IV  
  2 min 9 sek  
     
  Best pocket LED flashlight ever  
  1 min 14 sek  
  Hur jag modifierar en nyckelringslampa till att bli min bästa ficklampa någonsin.  
     
  Snövingen  
  1 min 9 sek  
  Handdriven snöplog som jag byggde på 1990-talet och försökte marknadsföra. Misslyckad ekonomiskt men intressant att utveckla och rolig att arbeta med.  
     
  maskineriskogen  
  10 min  
  Det var skogsavverkning i närheten av Dråga där jag bodde och jag följde maskinerna några dagar och filmade nästan alla moment i modern skogsavverkning.  
     
  ogarniedior  
  29 sek  
  Hur en ek vid lagården i Ögårn i Ed i Ör förändras på hundra år. Lagården är borta sedan många år och syns bara på den gamla bilden. På den nya bilden skymtar den nuvarande lagården som inte står riktigt på samma plats som den gamla.  
     
  vargonuoda  
  31 sek  
  Vargön nu och då. Av en händelse kom jag att ta en bild när Vargöns stålverks alla skorstenar samtidigt spydde ut tjocka rökmoln som förmörkade himlen en vacker dag nån gång på 1960-talet. Nu gjorde jag en film där den gamla bilden långsamt övergår i exakt samma vy år 2013. Effektfullt! Stålverket finns kvar bakom samhället och träden men röken är nästan totalt borta.  
     
  kokli  
  2 min 2 sek  
  Hur mjölkkor i en lösdriftladugård kliar sig och njuter med hjälp av en roterande borste.  
     
  vadmalstamp  
  16 sek  
  Jag gjorde ett reportage när man körde en vadmalstamp från 1860-talet och där gjorde jag en kort filmsnutt för att visa stampverket när det var igång. Läs reportaget på http://www.irenius.net/vadmalsstamp.html  
     
  clouds  
  31 sek  
  Att titta på moln är ett av mina favoritnöjen. Så började jag göra time-lapse-filmer av moln genom att ta stillbilder med några sekunders mellanrum och spela upp dem med 25 bilder/sek så att de "stillastående" molnen rör sig snabbare. Det kommer att bli fler molnfilmer när/om jag skaffar bättre utrustning så att kvaliteten på filmerna blir bättre.  
     
  clouds2  
  25 sek  
     
 
 
  13 sek  
     
  clouds4  
  37 sek  
     
  Söränga och Åsen  
  23 sek  
  Pappa Alrik tog bilden nån gång nära slutet av 1950-talet. Det var höbärgningstid och dalen var full av hösåter, en syn vi aldrig kommer att få se igen!  
     
  Tonsberg kanalen  
  21 sek  
  Bergkanalen sprängdes ut i mitten av 1800-talet för att vinna odlingsmark i Åsmule och Ängane. I älgjakten 1964 inträffade den värsta översvämningen i mannaminne. Det var en ganska lokal regnskur av monsterformat som över en natt låg kvar och fyllde Falåa och gjorde skogarna oframkomliga i den närmaste delen av Kroppefjäll. Den forna sjön som hade dikats ut med kanalen återskapades för några dagar och i den då ganska nybyggda sågen stod vattnet meterhögt i källaren och dränkte alla elektriska motorerna där. Jag tog bilden från Febroa. Vattnet var som mest ett par decimeter högre än som syns på bilden. Den fantastiska bild jag vid samma tillfälle tog i motsatt riktning är tyvärr förlorad. Där speglade sig de solbelysta virkesstaplarna och såghuset i den blanka sjöytan...  
     
 
 
  19 sek  
  Viktors lagård i Forsebol hade det sista gamla halmtaket på trakten. Jag och Ronny hade var sin vit Fiat 850 vid den tiden, slutet av 1960-talet, och det är nog Ronny som kör här eftersom det antagligen var jag som tog bilden.  
     
  Tonsbergsfallet  
  19 sek  
  Troligen 1930 tog Anders "Sjuberga-Karlsson" bilden.  
     
  Telins  
  21 sek  
  Svensegårn i Åsmule. "Sven i Åsmule" byggde huset strax efter mitten av 1800-talet. Svens dotterdotter Ottilia "Telin" Jonsson ägde och bebodde gården i min ungdom, 1950-talet, och då var huset lika grått som på bilden från 1910-talet, orenoverat och troligen helt oförändrat ända sedan det byggdes, utom förstås att köket väl hade fått en järnspis nån gång omkring sekelskiftet.