Bertil V - BELASTNINGSPROV

 
Jag ville göra en test av särskilt handtagets styrka och bestämde mig för att belasta vedhämtaren tills något brast.
   

Jag tog en vedhämtare helt slumpvis i mitt lager.

Ett rep virat några varv runt handtaget motsvarar ungefär greppet av en hand. Jag lägger i en masonitbotten och på en badrumsvåg väger jag upp lite ved som ska ligga i botten för att provet ska bli mer realistiskt.

 
Jag väger upp några bitar metersved som blir underlag till skifferskroten som ska bli den största delen av tyngden. På denna bilden väger all last tillsammans 33,5 kg och jag fortsätter att väga upp och stapla skiffer i vedhämtaren.
 

När skifferskroten är slut lägger jag på stenar tills det ínte får plats fler. Då är vikten upp i 192,5 kg och jag avbryter testet för att inte i onödan förstöra en bra vedhämtare och jag avstår från möjligheten att få veta var den svagaste punkten finns...

Handtaget är något krökt av påfrestningen och de lodräta sidläkterna buktar något lite inåt, vilket var väntat. Att vikten skulle bli så stor var jag inte säker på från början men jag visste att konstruktionen är grymt stark. Handtaget "stöds" av de övre sidläkterna på så sätt att det inte går att böja handtaget utan att dra ihop sidorna vilket förhindras av de övre sidläkterna. Handtaget är också gjort av utvalt starkt virke.

Det jättestora stenlasset hängande i det klena handtaget, 12,5 x 30 mm vid infästningen, var verkligen en grotesk och overklig syn! Jag kunde inte låta bli att skratta...

 

 

Jag är helt nöjd med resultatet och vet nu att säkerhetsmarginalen mer än väl räcker till. Jag vet ju också att kvaliteten varierar. Trä är trä och man vet inte alltid hur starkt det är. Kanske skulle någon vedhämtare kunna hålla till 250 kg, men några kanske brister redan vid 100 kg. I vilket fall som helst räcker styrkan gott till, en fullastad vedhämtare väger sällan mer än 15 - 20 kg, oftast mindre beroende på vad för ved man har.

En invändning mot testtekniken kan vara att bottenläkterna inte belastas så mycket i mitten som de skulle ha gjort med bara vedliknande tyngder. Troligen skulle de brista vid mindre belastning då, men nu ville jag testa framförallt handtaget därför att många tycks tvivla på dess styrka då det ser klent ut.

   
     

 

© 2009  pidia - Ingmar Andersson, Mellerud