Beställningsformulär

*namn, adress:

 

(telefon)

 

(email)

 

*datum

 

Jag beställer ex av boken SKIFFERTAK Läggning Reparation Underhåll.

Pris inkl moms och porto, inom Sverige: 1 ex 294,- kr

Jag betalar mot bifogad faktura inom 30 dagar efter mottagandet.