Bok om SKIFFERTAK 
     
Ny bok om skiffertak
SKIFFERTAK Läggning Reparation Underhåll
 
Storlek: A4 210 x 297 mm
68 sidor
Mjuka pärmar
350 fotografier och teckningar
Utkom i juni 2008
Förlag: Pidia, Mellerud
ISBN 978-91-633-2736-0
 

Boken är framförallt en teknisk/praktisk beskrivning av skiffertak och skifferläggning. Instruktiva bilder och bildserier visar hantverket i detalj, men boken innehåller även inspirerande bilder på intressanta skiffertak i Sverige och Norge.

 
I min hemtrakt, Dalsland, finns många gamla skiffertak som behöver ses om och reparation av skiffertak har varit mitt huvudsakliga yrke i ca tjugo år. 1993 gav jag ut ett häfte med anvisningar för underhåll och reparation av skiffertak: SKIFFERTAK Praktiska råd vid reparation och läggning. Den nya boken bygger delvis på den tidigare, som är slutsåld.
 

Pris: 240,- kr + 6% moms = 255,- kr (till bokhandel 200,- kr + 6% moms)

Porto inom Sverige: 1 ex i enkelt kuvert: 42,- kr

Betalning mot bifogad faktura.

Klicka HÄR för att öppna en beställningsblankett

 

    Skicka Email till Pidia    
  Innehållsförteckning:    
  Klicka på gröna uppslag för att titta på dem Sidnummer  
  Tabeller, Innehållförteckning 0-1 TIPS för bättre återgivning av bokens uppslag:
  Förord, Inledning 2-3

Uppslagen är inscannade och visas som bilder, alltså även texten. Är bildens text svår att läsa? På de flesta datorer kan man förstora bilden genom att zooma nere i högra hörnet.

Jag har med avsikt gjort bilderna med dålig upplösning för att det inte ska ta för lång tid att ladda ner dem.

 

  Dalslandsskiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
  Dalsländska skiffertak 6-7
  Glavaskiffer 8-9
  Glavabygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
  Grythytteskiffer 12-13
  Grythyttan 14-15
  Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
  Norge 18-19  
  Former och typer av takskiffer 20-21  
  Sortering och bedömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23  
  Verktyg och redskap 24-25  
  Bearbeta skiffer: Klyva Hugga Skära 26-27  
  Bearbeta skiffer: Göra hål Såga Kapa . . . . . . 28-29  
  Läggning och omläggning, Spik 30-31  
  Skifferläggning 32-33  
  Takfot, Vindskivor, Gavelkanten . . . . . . . . . . 34-35  
  Stödbräda, Anslutning mot vägg, Arbetsplatsen 36-37  
  Mönsterläggning 38-39  
  Oregelbunden skiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-41  
  Oregelbunden skiffer 42-43  
  Ränndalar 44-45  
  Nockar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47  
  Nockar 48-49  
  Reparation, Hitta läckor 50-51  
  Reparation, Fastsättning av lossnad skifferplatta 52-53  
  Reparation, Dold spik, Lagning med plåt 54-55  
  Reparation, Gavelkant, Större reparationer 56-57  
  Reparation, Bildserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-59  
  Hängränna, Takgenomföringar m m 60-61  
  Lav och mossa, Rengöring 62-63  
  Isdämt smältvatten, Litteratur . . . . . . . . . . . . 64-65  
  Sakregister m m 66-67  

 

  ©2009  pidia - Ingmar Andersson, Mellerud till hemsidan pidia.se Senast uppdaterad i juli 2016